Kompletní svoz odpadu pro firmy

Shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, skladování, úprava (recyklace)